Kasandra

Policie České republiky, Ministerstvo vnitra České republiky

Kasandra

Když pátrání po pohřešovaných řídí AI

Kasandra
O klientovi

Policie České republiky (PČR) je ozbrojený bezpečnostní sbor České republiky. Zaměstnáva celkem více než 40 000 policistů a civilních zaměstnanců. Řídící orgán je Policejní prezidium České republiky. Policie se dál dějí na další specializované útvary s celorepublikovou působností, jako např. kriminalistický ústav, národná protidrogová centrála nebo ředitelství služeb cizinecké policie. Dále se v regionech nachází 14 krajských ředitelství s dalším členěním na městské a obvodní útvary.

Situace předtím

Hledání pohřešovaných osob je jedna z nejčastějších denních situací v řešení PČR. Často je pátrání komplikované, chybí indicie, informace. Situaci může komplikovat počasí, terén, denní doba, nebo samotná pohřešovaná osoba. Policie nedisponovala IT systémem, který by dokázal predikovat polohu pohřešované osoby.

Výzva

Navrhnout systém, který dokáže s vysokou mírou přesnosti předvídat polohu pohřešované nebo hledané osoby.

Řešení

Dodaný systém jsme pojmenovali Kasandra. Jedná se o systém, který pracuje s umělou inteligencí. Pracuje s řadou veličin, popisujících osobu a osobnost pohřešovaného, okolnosti jejího pohřešování, geografické, terénní, urbánní a jiné podmínky charakterizující situaci ve které pohřešování probíhá. Výsledek vzniká na pozadí komplexní logiky postavené na pomezí statistiky a matematické logiky. Využívá metody fuzzy modelací, strojového učení a hluboké analýzy dat. Výstupem jsou barevné diagramy nad mapami s různými možnostmi filtrací a prolínání. Nejtypičtějším zobrazením je systém takzvaných izochron, zobrazujících na mapě místa možného výskytu pohřešovaného v čase.

plukovník František Habada
vedoucí Operačního odboru Policejního prezidia České republiky

"Kasandra ukázala svoji roli ješte v testovacím provozu, kdy nám pomohla při nalezení německé holčičky na Šumavě. S Kasandrou získáváme velmi cennou posilu, zejména při náročných pátráních, kdy okolnosti hrají proti nám."